Javna nabava

Naziv Format Link
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2018. godinu PDF
1. Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2017. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2017. godinu PDF