Javna nabava

Naziv Format Link
1. Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
1. Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2018. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2018. godinu PDF