Javna nabava

Naziv Format Link
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
2. Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
1. Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2019. godinu PDF