Javne objave - Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018.

Naziv Format Link
Odluka o raspisivanju i objavi javnog poziva za razvojne programe 2018. godinu PDF
Odluka o izmjeni odluke o objavi javnog poziva za razvojne programe 2018. godinu PDF
1. Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora - razvojni programi 2018. DOCX
2. Upute za prijavitelje DOCX
2.1. Uputa za prijavitelje - potpora za razvoj sporta - pridruženi DOCX
Opis projekta - drugi razvojni 2018. DOCX
Opis projekta - potpora za razvoj sporta DOCX
Opis projekta - skrb o perspektivnim sportašima DOCX
Opis projekta - sportski centri DOCX
Prijavni obrazac - razvojni programi XLSX
Prijavni obrazac - potpora za razvoj sporta XLSX
Prilog 5. - Izjava o partnerstvu DOC
Prilog 6. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja DOC
Prilog 7. - Izjava izvoditelja aktivnosti DOC
Vrednovanje razvojnih programa 2018. XLSX
Vrednovanje razvojnih programa 2018. - potpora sportu XLSX