Javne objave - Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017.Opći dokumenti

Naziv Format Veličina Link
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF 547 kb
Dopis za javni poziv PDF 80 kb
Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF 70 kb
Formalni uvjeti DOC 117 kb
Upute za prijavitelje PDF 209 kb
Predložak ugovora PDF 52 kb
Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF 408 kbObrasci

Sportski savezi

Klubovi - redovni

Klubovi - nositelji kvalitete

Sport Gluhih

Sport osoba sa invaliditetom

Sveučilišni sport

Školski sport

RekreacijaKriteriji vrednovanja

Naziv Format Veličina Link
Vrednovanja Programa - sportski savezi XLSX 39 kb
Vrednovanja Programa - klubovi - pojedinačni XLSX 39 kb
Vrednovanja Programa - klubovi - ekipni XLSX 39 kb
Vrednovanja Programa - sportske priredbe XLSX 39 kb
Vrednovanja Programa - treneri XLSX 39 kb