Javne objave - Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018.

Datum zadnje izmjene: 16.11.2017.

Klubovi - redovni

Naziv Format Link
1. Prijavni obrazac - troškovnik XLSX
2.1. Opis programa - klubovi (pojedinačni) - trening i natjecanja DOC
2.2. Opis programa - klubovi (ekipni) - trening i natjecanja DOC
3. Program rada trenera DOC
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja DOC
5. Izjava o financiranim projektima DOC
6. Životopis DOC
7. Izjava izvoditelja aktivnosti DOC
8. Izjava o suglasnosti saveza DOCX
9. Elaborat sportske priredbe gradskog značaja DOC
10. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava XLS
11. Godišnje izvješće trenera DOCX
12. Opća izjava prijavitelja DOCX