Javne objave - Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018.

Datum zadnje izmjene: 16.11.2017.

Sportski savezi

Naziv Format Link
1. Prijavni obrazac - troškovnik XLSX
2. Opis programa DOC
3. Program rada trenera DOC
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja DOC
5. Izjava o financiranim projektima DOC
6. Životopis DOC
7. Izjava izvoditelja aktivnosti DOC
9. Elaborat DOC
10. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava XLS
11. Godišnje izvješće trenera za 2017.g. DOCX
12. Opća izjava prijavitelja DOCX