Javne objave - Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018.

Datum zadnje izmjene: 16.11.2017.

Sport gluhih

Naziv Format Link
1. Prijavni obrazac - troškovnik - sport gluhih XLSX
2. Opis programa - savez gluhih - trening i natjecanja sportaša DOC
3. Program rada trenera DOC
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja DOC
5. Izjava o financiranim projektima DOC
6. Životopis DOC
7. Izjava izvoditelja aktivnosti DOC
10. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava XLS
11. Godišnje izvješće trenera DOCX
12. Opća izjava prijavitelja DOCX