Javne objave - Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018.

Datum zadnje izmjene: 16.11.2017.

Sport osoba za invaliditetom

Naziv Format Link
1-1-prijavni-obrazac-troskovnik-inv-sportski-klubovi XLSX
1. Prijavni obrazac - troškovnik - sport osoba s invaliditetom XLSX
2.1. Opis programa - savez invalida - trening i natjecanja sportaša DOC
2.2. Opis programa - klubovi - trening i natjecanja DOC
3. Program rada trenera DOC
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja DOC
5. Izjava o financiranim projektima DOC
6. Životopis DOC
7. Izjava izvoditelja aktivnosti DOC
8. Izjava o suglasnosti saveza za klubove DOCX
10. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava XLS
11. Godišnje izvješće trenera DOCX
12. Opća izjava prijavitelja DOCX