Programi i pravilnici

Kriteriji za kategorizaciju sportova

Naziv Format Link
Kriteriji za kategorizaciju sportova u Gradu Zagrebu PDF

Program javnih potreba u sportu

Naziv Format Link
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF

Plan sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba

Naziv Format Link
Rasporeda plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
2. izmjene i dopune rasporeda plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Izmjene i dopune rasporeda plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF

Analitika korištenja sportskih objekata

Naziv Format Link
Kategorizacija sportskih građevina u vlašnistvu Grada Zagreba PDF

Upute

Naziv Format Link
Uputa za financijsku realizaciju programskih aktivnosti iz financijskog plana SSGZ-a - Gradski sportski savezi i klubovi PDF
Uputa za financijsku realizaciju programskih aktivnosti iz financijskog plana SSGZ-a - Sportski savezi specifičnih sportova PDF
Uputa za financijsku realizaciju programskih aktivnosti iz financijskog plana SSGZ-a - Klubovi nositelji kvalitete PDF

Pravilnici

Naziv Format Link
Pravilnik o nagradama i priznanjima PDF
Poslovnik o radu Nadzornog odbora PDF
Pravilnik o uvjetima i načinu plaćanja stipendija i naknada vrhunskim sportašima Grada Zagreba PDF
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave PDF

Odluke

Naziv Format Link
Odluka o produljenju prava kategoriziranih sportaša (8.10.2020.) PDF
Odluka o usvajanju prijedloga raspodjele plana sredstava za 2020. godinu PDF
Odluka o rasporedu sredstava planskih stavki razvojnih programa 2017. PDF
Odluka o rasporedu realizacije planskih stavki razvojnih programa u 2016. godini PDF
Odluka o visini i načinu isplata stipendija i naknada vrhunskim sportašima Grada Zagreba PDF

Obrasci

Naziv Format Link
Obrazac Potvrda kluba za kategorizirane sportaše DOCX
Obrazac Izjava kategoriziranog sportaša DOCX