Programi i pravilnici

Kriteriji za kategorizaciju sportova

Naziv Format Link
Kriteriji za kategorizaciju sportova u Gradu Zagrebu PDF

Program javnih potreba u sportu

Naziv Format Link
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF

Plan sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba

Naziv Format Link
Raspored plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje progama javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF

Analitika korištenja sportskih objekata

Naziv Format Link
Kategorizacija sportskih građevina u vlašnistvu Grada Zagreba PDF

Upute

Naziv Format Link
Uputa za financijsku realizaciju programskih aktivnosti iz financijskog plana SSGZ-a PDF

Pravilnici

Naziv Format Link
Pravilnik o nagradama i priznanjima PDF
Poslovnik o radu Nadzornog odbora PDF
Pravilnik o uvjetima i načinu plaćanja stipendija i naknada vrhunskim sportašima Grada Zagreba PDF
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave PDF

Odluke

Naziv Format Link
Odluka o rasporedu sredstava planskih stavki razvojnih programa 2017. PDF
Odluka o rasporedu realizacije planskih stavki razvojnih programa u 2016. godini PDF
Odluka o visini i načinu isplata stipendija i naknada vrhunskim sportašima Grada Zagreba PDF

Obrasci

Naziv Format Link
Obrazac Potvrda kluba za kategorizirane sportaše DOCX
Obrazac Izjava kategoriziranog sportaša DOCX

Obrasci za godišnji program rada trenera

Naziv Format Link
Godišnji program rada trenera - plan XLSX
Godišnji program rada trenera - realizacija XLSX
Obrazac 1. - Opći podaci DOCX
Obrazac 2. - Popis sportaša DOCX
Obrazac 3. - Planirani ciljevi u godišnjem ciklusu DOCX
Obrazac 4R - Realizirani ciljevi u godišnjem ciklusu DOCX