Odluke i zaključci sa Skupština SSGZ-a

Naziv Format Link
7. skupština SSGZ-a (9.10.2019.) PDF
6. skupština SSGZ-a (3.4.2019.) PDF
5. skupština SSGZ-a (12.12.2018.) PDF
4. skupština SSGZ-a (12.11.2018.) PDF
3. skupština SSGZ-a (9.10.2018.) PDF
2. skupština SSGZ-a (14.3.2018.) PDF
1. skupština SSGZ-a (21.12.2017.) PDFArhiva

Mandatno razdoblje 2014. - 2017.