Radionice

Radionica Erasmus + Sport

Prezentacija: Erasmus + Sport


Podnošenje pisanih prijava za javne potrebe u sportu Grada Zagreba u 2016.


Primjena Uredbe na financiranje javnih potreba u sportu


Poslovanje neprofitnih organizacija u sportu


Prezentacija studija Sportskog manadžmenta

Sportski savez Grada Zagreba u suradnji s Visokom školom za sportski menadžment Aspira iz Splita organizira Prezentaciju, odnosno predstavljanje Programa iste.

Na temelju Sporazuma o suradnji sa Sportskim savezom Grada Zagreba, Visoka škola Aspira, kategoriziranim sportašima omogućava studiranje uz popust na školarinu te svake godine dodjeljuje stipendije najboljim sportašima.


Radionica: 1. Simpozij psihologije sporta


Radionica: Financijsko upravljanje u sportu