Javna nabava

Naziv Format Link
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2023. godinu PDF
Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2022. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2022. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
2. Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
1. Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2019. godinu PDF