Javne objave za 2016. godinu

Javni pozivi


Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga za neraspoređena sredstva za 2016. godinu

Odluka o dodjeli neraspoređenih sredstava (10.1.2017.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o dodjeli neraspoređenih sredstava (22.12.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o dodjeli neraspoređenih sredstava (30.11.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o dodjeli neraspoređenih sredstava (5.10.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o dodjeli neraspoređenih sredstava (9.6.2016.) - Preuzimanje (PDF)


Javni poziv za refundaciju sredstava za domaća i međunarodna natjecanja u 2016. godini

Odluka o rasporedu sredstava za sportske rekvizite - domaća i međunarodna natjecanja (10.1.20167) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - domaća natjecanja (10.1.2017.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - međunarodna natjecanja (10.1.2017.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - domaća natjecanja (22.12.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - međunarodna natjecanja (22.12.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - domaća natjecanja (30.11.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - međunarodna natjecanja (30.11.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o dopuni javnog poziva za refundaciju sredstava za domaća i međunarodna natjecanja (30.11.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - domaća natjecanja (11.10.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - međunarodna natjecanja (5.10.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - domaća natjecanja (5.10.2016.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o refundaciji sredstava - međunarodna natjecanja (9.6.2016.) - Preuzimanje (PDF)


Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora za razvojne programe za 2016. godinu

Odluka o dodjeli sredstava (9.6.2016.) - Preuzimanje (PDF)


Javni poziv za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2016. godinu


Javni poziv za izbor neovisnih procjenitelja (2016)