Javne objave za 2019. godinu

Javni pozivi


Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga za neraspoređena sredstva za 2019. godinu

Odluka o dodjeli neraspoređenih sredstava (30.10.2019.) - Preuzimanje (PDF)

Odluka o dodjeli neraspoređenih sredstava (27.9.2019.) - Preuzimanje (PDF)

Tablica raspodjele neraspoređenih sredstava (9.7.2019.) - Preuzimanje (PDF)


Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2019. godinu