Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020.

18. studenog 2019.

ZG sport

Na temelju članka 1. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu, Kriterija za utvrđivanje Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a sukladno članku 33. Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba, Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba objavljuje

Javni poziv

za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu.


Podnošenje i obrada prijava za Javni poziv programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba provodi se putem sustava ZG sport Sportskog saveza Grada Zagreba, dostupnog na adresi: https://mojsport.zagreb.hr/zgsport

Javni poziv je otvoren od 18. studenog 2019. godine u 12:00 sati do 20. prosinca 2019. godine do 24:00 sata.Opći dokumenti

Naziv Format Link
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Upute za prijavitelje PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Sportski savezi PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Klubovi PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Treneri PDF
Korisničke upute za sustav e-Građani (aplikacija NIAS) PDF