Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021.

17. studenog 2020.

ZG sport

Na temelju članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15.), Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu usvojenog na Skupštini Sportskog saveza Grada Zagreba dana 13. studenog 2020. godine, a temeljem članka 33. Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba, Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba raspisuje i objavljuje

Javni poziv

za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu.


Podnošenje i obrada prijava za Javni poziv programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba provodi se putem sustava ZG sport Sportskog saveza Grada Zagreba, dostupnog na adresi: https://mojsport.zagreb.hr/zgsport

Javni poziv je otvoren od 19. studenog 2020. godine do 21. prosinca 2020. godine.Opći dokumenti

Naziv Format Link
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
Upute za prijavitelje PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Sportski savezi PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Klubovi PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Treneri PDF
Korisničke upute za sustav e-Građani (aplikacija NIAS) PDF