Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022.

26. studenog 2021.

ZG sport

Na temelju članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15.), Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu, a temeljem članka 33. Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba, Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba raspisuje i objavljuje

Javni poziv

za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu.


Podnošenje i obrada prijava za Javni poziv programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba provodi se putem sustava ZG sport Sportskog saveza Grada Zagreba, dostupnog na adresi: https://mojsport.zagreb.hr/zgsport

Javni poziv je otvoren od 17. prosinca 2021. godine do 18. siječnja 2022. godine.Opći dokumenti

Naziv Format Link
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu PDF
Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu PDF
Upute za prijavitelje PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Sportski savezi PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Klubovi PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Treneri PDF
Korisničke upute za sustav e-Građani (aplikacija NIAS) PDF