Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023.

21. prosinca 2022.

ZG sport

Na temelju članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21), Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu, a temeljem članka 33. Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba, Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba raspisuje i objavljuje

Javni poziv

za podnošenje programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba u 2023. godini


Podnošenje i obrada prijava za Javni poziv programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba provodi se putem sustava ZG sport Sportskog saveza Grada Zagreba, dostupnog na adresi: https://mojsport.zagreb.hr/zgsport

Javni poziv je otvoren od 21. prosinca 2022. u 9:00 sati godine do 20. siječnja 2023. godine u 9:00 sati.Opći dokumenti

Naziv Format Link
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu PDF
Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu PDF
Upute za prijavitelje PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Sportski savezi PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Klubovi PDF
Sustav ZG sport - Korisničke upute - Treneri PDF
Korisničke upute za sustav e-Građani (aplikacija NIAS) PDF
Kriteriji vrednovanja - sportski savezi XLSX
Kriteriji vrednovanja - klubovi pojedinačnih sportova XLSX
Kriteriji vrednovanja - klubovi ekipnih sportova XLSX
Kriteriji vrednovanja - privremene i pridružene članice XLSX
Kriteriji vrednovanja - drugi razvojni programi XLSX
Kriteriji vrednovanja - potpora za razvoj sporta XLSX
Kriteriji vrednovanja - sportske priredbe XLSX