Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024.

18. prosinca 2023.

ZG sport

U skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21) i Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. godinu, a na temelju članka 33. Statuta Sportskog saveza Grada Zagreba, Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba raspisuje i objavljuje

Javni poziv

za podnošenje programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba u 2024. godini


Podnošenje i obrada prijava za Javni poziv programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba provodi se putem sustava ZG sport Sportskog saveza Grada Zagreba, dostupnog na adresi: https://mojsport.zagreb.hr/zgsport

Javni poziv je otvoren od 21. prosinca 2023. godine od 9:00 sati do 5. veljače 2024. godine do 9:00 sati.Opći dokumenti

Naziv Format Link
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. godinu PDF
Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. godinu PDF
Objašnjenje dokumenta - Potvrda o ne kažnjavanju PDF
Upute za prijavitelje PDF
Kriteriji vrednovanja - sportski savezi XLSX
Kriteriji vrednovanja - klubovi pojedinačnih sportova XLSX
Kriteriji vrednovanja - klubovi ekipnih sportova XLSX
Kriteriji vrednovanja - klubovi gradskog značaja XLSX
Kriteriji vrednovanja - drugi razvojni programi XLSX
Kriteriji vrednovanja - sportski centri XLSX
Kriteriji vrednovanja - sportske priredbe XLSX