Misija i vizija Sportskog saveza Grada Zagreba

Misija

Sportski savez Grada Zagreba je zajednica gradskih sportskih saveza, specijalizirana za stručnu potporu svojih članica, sportaša i sportskih djelatnika, te svih gradskih, a na određeni način i državnih institucija iz područja sporta.

Misija Sportskog saveza Grada Zagreba je usklađivanje rada svojih članova - gradskih sportskih saveza, te izrada i realizacija Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Razvoj zagrebačkog sporta temeljit će se na uključivanju u sport što većeg broja građana, kao aktivnih korisnika sportskih programa, skrbi o razvoju mladih sportaša i stvaranju kontinuiteta vrhunskih sportskih dometa.

Vizija

Sportski savez Grada Zagreba poticat će, promicati i razvijati politiku unapređenja sportske djelatnosti u Gradu Zagrebu, te suradnjom s udruženim članicama, gradskim sportskim savezima i drugim, za sport relevantnim institucijama i subjektima na lokalnoj i nacionalnoj razini, osigurati kvalitetniju poziciju i percepciju javnosti prema zagrebačkim sportašima, sportskoj djelatnosti i svim društvenim, ekonomskim, zdravstvenim i drugim vrijednostima sporta.

Svoju aktivnost usmjerit će prema jasnijem razgraničavanju profesionalnog i amaterskog sporta, odnosno tržišnog i javnog segmenta sporta, te stvaranju polaznih osnova za izradu kriterija za oba segmenta sporta.

Koordinacijom rada udruženih članica, te raspoređivanjem sredstva proračuna namijenjenih javnim potrebama u sportu Grada Zagreba, Sportski savez potaknut će uključivanje djece i mladih u sport, te posebno obratiti pažnju na darovite sportaša. U zajedničkoj sinergiji sa stručnim ljudima gradskih sportskih saveza i klubova, nastojat će osmisliti kvalitetne razvojne programe koji bi predstavljali impuls razvoja zagrebačkog sporta, kako u smislu kvalitete postojećih sportaša, tako i u smislu afirmacije sporta unutar populacije djece i mladih.

Talentiranim sportašima, a posebno nositeljima gradske i nacionalne kvalitete sporta, nastojat će se osigurati uvjeti za sportske pripreme, te druge uvijete koji su potrebni za nastup na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Pored brige o stručnim kadrovima u sportu Grada Zagreba, prvenstveno s aspekta njihovog stručnog usavršavanja, posebnu pozornost obratit će na praćenje i nadzor stručnog rada trenera, te suradnju s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu po pitanju brojnih zajedničkih tema, primjerice uključivanja studenata specijalističkih studija sporta – SCIT u rad sportskih klubova.

Nastavit će s aktivnostima usmjerenima prema osiguravanju što boljih uvjeta za razvoj i unaprjeđenje sporta osoba s invaliditetom i sporta gluhih.

Sportski savez provodit će aktivnosti sukladne dosadašnjim strategijama sportske djelatnosti Grada Zagreba, stručnom studijom Pedagoški standardi i normativi rada trenera u sportu, te će, zajedno s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, biti nositelj izrade stručnih podloga, prvenstveno Strategije sporta Grada Zagreba za razdoblje 2016.-2025.

Sportski savez Grada Zagreba nastavit će s aktivnostima vezanim uz upravljanje, nadzor, opsluživanje i razvoj informatičkog sustava Sportskog saveza, kao i informatičkog sustava udruženih članica u službi razvoja sveukupnog sporta. Nastojat će osigurati veću dostupnost informacija o ponudi sportskih programa svim zainteresiranim korisnicima.

Pažljivim i stručnim predlaganjem planiranja sportskih građevina, te njihovim adekvatnim korištenjem nastojat će se stvoriti pretpostavke za što efikasnije provođenje sportske aktivnosti svih uzrasnih kategorija sportaša i razina sportske kvalitete.