Posebna priznanja sportašima s invaliditetom

Godina Treneri Sport
2022. ANĐELA MUŽINIĆ VINCETIĆ stolni tenis
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje/streljaštvo
  LUKA DROKAN obaranje ruke
  RK SILENT rukomet gluhi
2021. IVAN KATANUŠIĆ atletika
  ANĐELA MUŽINIĆ I HELENA DRETAR KARIĆ stolni tenis
2020. Izbor nije održan zbog pandemije
2019. PETRA DEŠA kuglanje
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje
  HELENA DRETAR KARIĆ stolni tenis
  IVAN KATANUŠIĆ atletika
  LUKA DROKAN obaranje ruke
  LAURA ŠTEFANAC atletika / sport gluhi
2018. ZORAN TALIĆ atletika
  PETRA ŠTRUKLEC atletika
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje
  BRUNO BOŠNJAK snowboarding
  CK SILENT curling
2017. ZORAN TALIĆ atletika
  HELENA DRETAR KARIĆ stolni tenis
  PETRA DEŠA kuglanje
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje
  LAURA ŠTEFANAC atletika / gluhi
  BORIS GRAMNJAK atletika / gluhi
2016. ZORAN TALIĆ atletika
  SANDRA PAOVIĆ stolni tenis
  HELENA DRETAR KARIĆ stolni tenis
2015. SANDRA PAOVIĆ stolni tenis
  PETRA DEŠA kuglanje
  BRANIMIR BUDETIĆ atletika
  STJEPAN ĐUNĐEK kuglanje
  LAURA ŠTEFANAC atletika / gluhi
2014. ZORAN TALIĆ atletika
  REA HRASKI skijanje / gluhi
  RUKOMETNI KLUB SILENT rukomet
  SANDRA PAOVIĆ stolni tenis
  PETRA DEŠA kuglanje
2013. ZORAN TALIĆ atletika
  BRANIMIR BUDETIĆ atletika
  REA HRASKI skijanje / gluhi
  RUKOMETNI KLUB SILENT rukomet
  SANDRA PAOVIĆ stolni tenis
  MARIJA IVEKOVIĆ - MEŠTROVIĆ atletika
  LANA SKELEDŽIJA streljaštvo
2012. ZORAN TALIĆ atletika
  BRANIMIR BUDETIĆ atletika
  REA HRASKI skijanje / gluhi
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje
  PETRA DEŠA kuglanje
2011. ZORAN TALIĆ atletika
  REA HRASKI skijanje / gluhi
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje
  SANJA MILOJEVIĆ plivanje
  KRISTIJAN VINCETIĆ plivanje
2010. KRISTIJAN VINCETIĆ plivanje
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje
  SANJA MILOJEVIĆ plivanje
  REA HRASKI skijanje / gluhi
2009. KRISTIJAN VINCETIĆ plivanje
  STANKO JERKOVIĆ kuglanje
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje
  MARIJA IVEKOVIĆ atletika
2008. BRANIMIR BUDETIĆ atletika
  STJEPAN ĐUNĐEK kuglanje
  REA HRASKI skijanje / gluhi
  RUŽA MARKEŠIĆ kuglanje
2007. MARIJA IVEKOVIĆ atletika
  KRISTIJAN VINCETIĆ plivanje
2006. MARIJA IVEKOVIĆ atletika
  VEDRAN LOZANOV atletika