Obavijesti za članove

O NOVOM TERMINU BIT ĆETE PRAVOVREMENO OBAVIJEŠTENI!

Sportski savez Grada Zagreba i Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“ nastavljaju suradnju kojom se vrhunskim sportašima nastoji približiti mogućnost obrazovanja za zanimanje policajac/policajka. 

Na tu temu predstavnici Policijske škole „Josip Jović“ održat će predavanje u četvrtak, 18. travnja 2024., u 12.00 sati, u Sportskom savezu Grada Zagreba, Savska cesta 137, etaža -1. Poziv na sudjelovanje upućen je sportskim savezima i klubovima. Dopis je dostupan u pdf dokumentu

Hrvatski olimpijski odbor uputio je poziv za dostavu prijedloga korisnika programa Aktivne zajednice u 2024. godini. Prijedlozi se podnose temeljem Pravila za provedbu programa Aktivne zajednice klasa: 622-02/24-01/001, ur.br: 442/09-24-001 od 2. veljače 2024. Prijedlozi programa moraju biti dostavljeni u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijedloga je 16. 04. 2024. 

Natječajnu dokumentaciju i pravila poziva pogledati na linku: https://www.hoo.hr/page/89

Glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba Suzana Šop sazvala je sastanak predstavnika gradskih sportskih saveza koji svoje programe provode na Jarunu u srijedu, 10. travnja 2024., u 11 satu (zgrada Biro regate, 1. kat, soba za sastanke). Za sastanak je pritom predložila sljedeće teme:

  • korištenje sportskih objekata na Jarunu za saveze i klubove koji su u PJP-u 2024.,
  • zajedničko korištenje prostorija unutar objekata na Jarunu – trenutna problematika (zajednički prostori, teretana i ostalo),
  • kontejneri za triatlonce – mogućnost pronalaženja odgovarajućeg rješenja u budućnosti (planovi),
  • status sportova koji u 2024. neće moći provoditi svoje programe na Jarunu kao ranijih godina,
  • prostorno-programska studija održivog razvoja RSC Jarun – informacija o statusu i fazi provođenja ove studije (planovi).

Po završetku sastanka Glavna tajnica predložila je obilazak objekata s predstavnicima saveza/klubova i predstavnicima ustanove Upravljanje sportskim objektima te Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Zainteresirani korisnici objekata RŠC Jarun popisani u tablici, koju smo dobili od ustanove Upravljanje sportskim objektima i koja je dostupna u ovome privitku, kao i oni kojih u njoj nema poput Jet-skija, svoju nazočnost s navođenjem pravnog subjekta, imena i prezimena te funkcije u pravnom subjektu trebali bi potvrdite do ponedjeljka, 8. travnja 2024., na e-mail  mkoren@zgsport.hr.

Hrvatski olimpijski odbor uputio je poziv za dostavu prijedloga korisnika programa Od sportske škole do olimpijskih igara u 2024. godini. Prijedlozi se podnose temeljem Pravila za provedbu programa Od sportske škole do olimpijskih igara klasa: 622-02/24-01/002, ur.br: 442/09-24-001 od 2. veljače 2024. Prijedlozi programa moraju biti dostavljeni u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijedloga je 16. 04. 2024.

Natječajnu dokumentaciju i pravila poziva pogledati na linku:

https://www.hoo.hr/page/475

Hrvatski olimpijski odbor uputio je poziv sportskim zajednicama da dostave prijedlog korisnika za program Od sportske škole do olimpijskih igara za ovu godinu. O pozivu i pravilima za provedbu ovoga programa više u privicima.

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini.
Financijska potpora iznosi od 250.000,00 do 400.000,00 eura, uz mogućnost sufinanciranja do 80%. Rok za prijavu je 25.6.2024.

Natječajem se mogu financirati zahvati na planiranim i postojećim sportskim građevinama te opremanje istih.
Više informacija o natječaju dostupno je na web stranici Ministarstva, na poveznici https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182, te u ovom PDF dokumentu.

U tijeku je izrada Prostorno programske studije održivog razvoja RSC Jarun koja bi trebala poslužiti kao stručna podloga, odnosno polazište za Program za izradu Urbanističkog plana uređenja RSC Jarun, čija je obveza izrade propisana Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16- pročišćeni tekst). Nositelj izrade je Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, a stručni izrađivač je tvrtka Urbanistica d.o.o.

Osnovni ciljevi izrade Studije su:

  • kratkoročno - identifikacija trenutnih potreba korisnika, zahtjeva zaštite okoliša u ravnoteži s gospodarskim aspektima razvoja
  • dugoročno - definiranje koncepta razvoja RSC Jarun u kontekstu dugoročnih ciljeva razvoja Grada Zagreba

Dio sadržaja Studije jest i Analiza zahtjeva korisnika s pravnim interesom na području RSC Jarun, koja se nalazi ovdje.

Molimo Vas da svoje odgovore dostavite najkasnije do petka 12.04.2024. na mail nikolina@urbanistica.hr (kontakt ispred tvrtke Urbanistica d.o.o.).

Sukladno Zaključku Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba s 50. sjednice, održane 28. veljače 2024. godine, a temeljem članka 14. Ugovora o sufinanciranju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu, dostavljen je nalog korisnicima sredstava za koje je utvrđeno da su nenamjenski utrošili ili nisu utrošili i opravdali doznačena sredstva da ista uplate na poslovni račun Sportskog saveza Grada Zagreba do 04. travnja 2024. godine.

S danom 26. ožujka 2024. godine, svi korisnici u obvezi vratili su sredstva na račun Sportskog saveza Grada Zagreba. U proračun Grada Zagreba vratit će se 15.905,26 eura.  

Sportski savez Grada Zagreba, na 50. sjednici Upravnog odbora 28. veljače 2024., donio je Zaključak, koji potpisuje predsjednik Vjekoslav Šafranić, o povratu doznačenih sredstava iz Programa Javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu onih korisnika sredstava koji ista nisu opravdali u web aplikaciji ZgSport.

Detaljnije u dokumentu

Dana 1. ožujka 2024. Sportski savez Grada Zagreba uputio je poziv na sastanak, koji potpisuje glavna tajnica Suzana Šop, svim partnerima koji sudjeluju u projektu Zagrebački sportski put - razvoj mladosti kroz raznolike sportove.  Sastanak će se održati u četvrtak, 7. ožujka 2024. u 10:00 sati, u prostorijama Sportskog saveza Grada Zagreba. 

Poželjno je da na sastanku prisustvuju i predstavnici gradskog sportskog saveza uključenih u spomenuti projekt.

Poziv je dostupan u PDF dokumentu

Sportski savez Grada Zagreba, na sjednici Upravnog odbora 16. veljače 2024., donio je Odluku, koju potpisuje predsjednik Vjekoslav Šafranić, o produljenju roka za podnošenje troškova te predaju i kompletiranje svih izvještaja u web aplikaciji ZG sport do 23. veljače 2024.

Detaljnije u ovdje dostupnom pdf dokumentu.

Sportski savez Grada Zagreba 12. veljače 2024. uputio je dopis, koji potpisuje Glavna tajnica Suzana Šop, gradskim sportskim savezima, u kojemu ih obavještava o međunarodnoj konferenciji „Kondicijska priprema sportaša 2024.“, koja će se, u organizaciji Udruge kondicijskih trenera Hrvatske i Kineziološkog fakulteta, održati 23. veljače 2024. na Kineziološkom fakultetu.

Letak konferencije i dopis glavne tajnice dostupan je u pdf dokumentima.

Hrvatski olimpijski odbor poziva sportske zajednice da dostave prijedlog korisnika programa Od sportske škole do olimpijskih igara. Prijedlozi se podnose temeljem Pravila za provedbu programa Od sportske škole do olimpijskih igara. Prijedlog mora biti dostavljen u elektroničkom obliku na e-mail adresu: lokalni.sport@hoo.hr, a rok za podnošenje prijedloga je 16. travnja 2024. godine.

Poziv i pravila poziva dostupni su u pdf dokumentima.

Hrvatski olimpijski odbor poziva sportske zajednice da dostave prijedlog korisnika programa Aktivne zajednice. Prijedlozi se podnose temeljem Pravila za provedbu programa Aktivne zajednice. Prijedlog mora biti dostavljen u elektroničkom obliku na e-mail adresu: lokalni.sport@hoo.hr, a rok za podnošenje prijedloga je 16. travnja 2024. godine.

Poziv i pravila poziva dostupni su u pdf dokumentima.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je dva natječaja – Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini i Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2024. godini. Oba natječaja otvorena su do 3. ožujka 2024.

Svi zainteresirani mogu se obavijestiti o uvjetima natječaja na stranicama Ministarstva: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182.