Izrada Prostorno programske studije održivog razvoja RSC Jarun

U tijeku je izrada Prostorno programske studije održivog razvoja RSC Jarun koja bi trebala poslužiti kao stručna podloga, odnosno polazište za Program za izradu Urbanističkog plana uređenja RSC Jarun, čija je obveza izrade propisana Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16- pročišćeni tekst). Nositelj izrade je Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, a stručni izrađivač je tvrtka Urbanistica d.o.o.

Osnovni ciljevi izrade Studije su:

  • kratkoročno - identifikacija trenutnih potreba korisnika, zahtjeva zaštite okoliša u ravnoteži s gospodarskim aspektima razvoja
  • dugoročno - definiranje koncepta razvoja RSC Jarun u kontekstu dugoročnih ciljeva razvoja Grada Zagreba

Dio sadržaja Studije jest i Analiza zahtjeva korisnika s pravnim interesom na području RSC Jarun, koja se nalazi ovdje.

Molimo Vas da svoje odgovore dostavite najkasnije do petka 12.04.2024. na mail nikolina@urbanistica.hr (kontakt ispred tvrtke Urbanistica d.o.o.).

Privitak