Međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2024.“ 23. veljače 2024. na Kineziološkom fakultetu

Sportski savez Grada Zagreba 12. veljače 2024. uputio je dopis, koji potpisuje Glavna tajnica Suzana Šop, gradskim sportskim savezima, u kojemu ih obavještava o međunarodnoj konferenciji „Kondicijska priprema sportaša 2024.“, koja će se, u organizaciji Udruge kondicijskih trenera Hrvatske i Kineziološkog fakulteta, održati 23. veljače 2024. na Kineziološkom fakultetu.

Letak konferencije i dopis glavne tajnice dostupan je u pdf dokumentima.