Poziv na predstavljanje obrazovnog programa Policijske škole „Josip Jović“ za zanimanje policajac/policajka