Produžen rok za prijavu na Javni poziv za podnošenje programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024.

Dana 18. siječnja 2024. Upravni odbor Sportskog saveza Grada Zagreba donio je Odluku o produženju roka za prijavu na Javni poziv za podnošenje programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2024. do 5. veljače 2024., do 9.00 sati.

Odluka je dostavljena mailom svim gradskim sportskim savezima, a dostupna je u PDF dokumentu.