Financijski planovi

Naziv Format Link
Financijski plan SSGZ-a za 2023. godinu PDF
Financijski plan SSGZ-a za 2022. godinu PDF