Programi i pravilnici

Kriteriji za kategorizaciju sportova

Naziv Format Link
Kriteriji za kategorizaciju sportova u Gradu Zagrebu PDF

Program javnih potreba u sportu

Naziv Format Link
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu PDF
Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF

Plan sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba

Naziv Format Link
Plan sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu PDF
Izmjene i dopune rasporeda plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu PDF
Izmjene i dopune rasporeda plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021. godinu PDF
2. izmjene i dopune rasporeda plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Izmjene i dopune rasporeda plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2019. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu PDF
Raspored plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2017. godinu PDF

Analitika korištenja sportskih objekata

Naziv Format Link
Kategorizacija sportskih građevina u vlašnistvu Grada Zagreba PDF

Upute

Naziv Format Link
Uputa za financijsku realizaciju programskih aktivnosti za članice (2022) PDF
Uputa za financijsku realizaciju programskih aktivnosti za klubove nositelje kvalitete (2022) PDF
Dodatak uputi za financijsku realizaciju programskih aktivnosti (2021) PDF

Pravilnici

Naziv Format Link
Pravilnik o nagradama i priznanjima PDF
Poslovnik o radu Nadzornog odbora PDF
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave PDF
Pravilnik o provođenju izbora za tijela SSGZ-a PDF
Poslovnik o unutarnjem ustrojstvu i radu Skupštine SSGZ (pročišćeni tekst) PDF
Poslovnik o načinu rada Upravnog odbora i drugih radnih tijela PDF

Odluke

Naziv Format Link
Odluka o uvjetima i načinu isplate naknade vrhunskim sportašima Grada Zagreba (9. svibnja 2023.) PDF
Odluka o usvajanju prijedloga raspodjele plana sredstava za 2023. godinu PDF
Odluka o usvajanju prijedloga raspodjele plana sredstava za 2021. godinu PDF
Odluka o produljenju prava kategoriziranih sportaša (8.6.2021.) PDF
Odluka o usvajanju prijedloga raspodjele plana sredstava za 2020. godinu PDF
Odluka o rasporedu sredstava planskih stavki razvojnih programa 2017. PDF
Odluka o rasporedu realizacije planskih stavki razvojnih programa u 2016. godini PDF

Obrasci

Naziv Format Link
Obrazac za analizu stručnog kadra u zagrebačkom sportu DOC
Obrazac Potvrda kluba za kategorizirane sportaše DOCX
Obrazac Izjava kategoriziranog sportaša DOCX