Financijsko upravljanje u sportu

Datum održavanja: studeni 2012.

Mjesto održavanja: Almeria centar, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

 

Naziv Format Veličina Link
Prezentacija "Fiskalna odgovornost u neprofitnim org. u sportu i osnovni elementi fin. upravljanja" PPT 493 kb
Prezentacija "Specifičnosti financijskog upravljanja i kontrola u sustavu sporta" PPT 330 kb
Prezentacija "Planiranje, knjiženje, izvještavanje" PPT 995 kb
Prezentacija "Nadzor poslovanja neprofitnih organizacija" PPT 369 kb
Prezentacija "Okvir za izradu Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija" PPT 52 kb
Prezentacija "Primjena zakona o javnoj nabavi" PPT 800 kb
Prezentacija "Izmjene zakona o sportu i zakon o sportskoj inspekciji" PPT 164 kb
Pisani Materijal "Obveze sportskih saveza" DOC 2 Mb