Sustav ZG sport

ZG sport je sustav za podnošenje i obradu te praćenje realizacije prijava na Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Glavni poslovni sustava je osigurati preduvjete kvalitetnog nadzora od strane Sportskog saveza Grada Zagreba i Gradskog ureda za sport i mlade procesa dodjele sredstava programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba te praćenje realizacije ugovora.

Sustav ZG sport dostupan je na adresi: https://mojsport.zagreb.hr/zgsport

Upute za korištenje sustava ZG sport

Učestala pitanja

 1. Koju sigurnosnu razinu u sklopu eGrađani aplikacije koristi aplikacija ZG sport?

  Aplikacija ZG sport koristi sigurnosnu razinu 3 ili višu.

 2. Ne mogu se prijaviti putem ePassa?

  Ne možete se prijaviti putem ePsasa jer je ePass sigurnosne razine 2, a aplikacija ZG sport koristi sigurnosnu razinu 3 ili više.

 3. Trener se ne može prijaviti u aplikaciju?

  Trener se ne može prijaviti u aplikaciju ako nije evidentiran u Registru trenera i mentora odnosno ako nema evidentirane podatke o radu.

 4. Ne vidim popis trenera u Registru trenera i mentora

  U Registru trenera i mentora vide se treneri koji imaju evidentirane podatke o radu u klubu/savezu.

 5. Pretražujem trenera po OIB-u ali ga aplikacije ne nalazi, a kada pokušam evidentirati trenera, aplikacija mi javi da trener s navedenim OIB-om već postoji u aplikaciji?

  Ne pregledu zapisa u Registru trenera i mentora prikazani su treneri koji imaju evidentirane podatke o radu u klubu/savezu za koji ste ovlaštena osoba. Trener koji nemaju evidentirane podatke o radu dohvaćaju se iz baze na evidenciji novog trenera unosom OIB-a i odabirom povećala. Ako trener postoji u bazi popuniti će se osnovni podaci o treneru, ako trener ne postoji u aplikaciji prikazat će se poruka: „Trener s navedenim OIB-om ne postoji u bazi“ te je u tom slučaju potrebno evidentirati osnovne podatke o treneru i podatke o radu trenera.

 6. Na evidenciji podataka o radu trenera ne mogu odabrati mentora?

  Kakao bi mogli odabrati mentora treneru za kojeg evidentirate podatke o radu, mentor kojeg želite odabrati treba biti prethodno evidentiran u Registru trenera i mentora kao trener mentor.

 7. Ne vidim popis sportaša u Evidenciji sportaša?

  U evidenciji sportaša vide se sportaši koji imaju evidentirano članstvo u klubu/savezu.

 8. Pretražujem sportaša po OIB-u, ali ga aplikacije ne nalazi, a kada pokušam dodati sportaša, aplikacija mi kaže da sportaš s navedenim OIB-om već postoji u aplikaciji?

  Ne pregledu zapisa u Evidenciji sportaša prikazani su sportaši koji imaju evidentirane podatke članstvu u klubu/savezu za koji ste ovlaštena osoba. Sportaši koji nemaju evidentirane podatke o članstvu dohvaćaju se iz baze na evidenciji novog sportaša unosom OIB-a i odabirom povećala. Ako sportaš postoji u bazi popuniti će se osnovni podaci o sportašu, ako sportaš ne postoji u aplikaciji prikazat će se poruka: „Sportaš s navedenim OIB-om ne postoji u bazi“ te je u tom slučaju potrebno evidentirati osnovne podatke o sportaši i podatke o članstvu sportaša.

 9. Prijavljen sam kao korisnička uloga klub i ne mogu evidentirati natjecanje.

  Korisnička uloga savez ima mogućnost evidencije natjecanja, a korisnička uloga klub samo pregled natjecanja evidentiranih od strane matičnog saveza.