Održan 5. sastanak predstavnika/predstavnica tajništava gradskih sportskih saveza

Peti sastanak predstavnika tajništava gradskih sportskih saveza održan je 19. ožujka 2024. godine sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o materijalnim pravima tajnika gradskih sportskih saveza – povećanje do neoporezivih iznosa - inicijativa
  2. Razno

Glavna tajnica Sportskog saveza Suzana Šop, pozdravila je nazočne tajnike i tajnice gradskih sportskih saveza te ih upoznala s visinom bruto osnovice za izračun plaća, kao i s prijedlogom za povećanje materijalnih prava tajnika/administratora do neoporezivih iznosa sukladno odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 02. siječnja 2024. godine. Prijedlog Odluke upućuje se Upravnom odboru Sportskog saveza Grada Zagreba na usvajanje.

Pod točkom razno, gospodin Mario Jurković, stručni tajnik Zagrebačkog saveza hokeja na ledu, zahvalio je Sportskom savezu Grada Zagreba, kao i  Gradu Zagrebu, na podršci oko realizacije ideje o izgradnji sportskog objekta za ledene sportove u Utrinama za dobrobit zagrebačkog sporta.