Sastanak za unapređenje RSC Jarun: Suradnja Sportskog saveza Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade i ustanove Upravljanje sportskim objektima s korisnicima Jaruna

Dana 10. travnja 2024., u zgradi Biro regate Rekreacijsko - sportskog centra Jarun, održan je sastanak svih saveza i klubova koji su u Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a koriste sportske objekte na RSC Jarun.
Sastanak je održan na inicijativu Sportskog saveza Grada Zagreba, a osim rukovodstva našega Saveza – predsjednika Vjekoslava Šafranića i glavne tajnice Suzane Šop, na njemu su sudjelovale i predstavnice Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade – Kristina Singer, zamjenica pročelnika i Ria Bilić, pomoćnica pročelnika za koordinaciju projekata investicijskih ulaganja. U razgovoru su sudjelovali i predstavnici ustanove Upravljanje sportskim objektima – ravnatelj Kosta Kostanjević, rukovoditelj RSC Jarun Davor Mevorah i Danica Brdar, stručna suradnica za programsko korištenje i programe USO.

Teme sastanka bile su:

  1. Korištenje sportskih objekata na Jarunu za saveze i klubove koji su u PJP 2024.,
  2. Zajedničko korištenje prostorija unutar objekata sa Jarunu – trenutna problematika (zajednički prostori, teretana i ostalo),
  3. Kontejneri za triatlonce – mogućnost pronalaženja odgovarajućeg rješenja u budućnosti (planovi),
  4. Status sportova koji u 2024. neće moći provoditi svoje programe na Jarunu kao ranijih godina,
  5. Prostorno programska studija održivog razvoja RSC Jarun – informacija o statusu i fazi provođenja ove studije (planovi),
  6. Razno.

U prepunoj prostoriji za sastanke Biro regate, predsjednik Šafranić pozdravio je oko 40 predstavnika korisnika sportskih objekata, dok je glavna tajnica Šop istaknula da problemi na RSC Jarun nisu novi te da za njihovo rješavanje treba vremena. Zahvalila je predstavnicama Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te predstavnicima ustanove Upravljanje sportskim objektima na angažmanu, ističući važnost brige za budućnost kompleksa. Korisnici su iznijeli probleme u svojim sportovima te se složili da je došlo do poboljšanja, ali je naglašeno da je zajednički angažman i sudjelovanje u javnom savjetovanju ključno za budućnost Jaruna. Nakon sastanka, slijedio je obilazak objekata, a sudionicima će biti dostavljena promemorija sa sastanka.